FAQs Volume 4 – Gaelic Specific

Louise Hogg Uncategorized

In addition to the three FAQ documents already published, please view and download below a specific set of Gaelic related FAQs which have been developed using questions provided by Bòrd na Gàidhlig.

A bharrachd air na trì sgriobhain FAQ a chaidh fhoillseachadh, nach seallaibh gu h-ìosal is luchdaichibh a-nuas na sgrìobhain FAQ Gàidhlig. Chaidh an sgrìobhan seo a leasachadh a rèir ceistean a thug Bòrd na Gàidhlig dhuinn. 

Download FAQs Volume 4 – Gaelic Specific

Download FAQs Volume 4 – Gaelic Specific – Gaelic

(Gaelic translation FAQs added 16th March 2022)